تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها

۲۹/آبان/۱۳۹۵|کفار و بلاد کفر|

تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصب مال هندو و بت [...]