عرفان کیهانی چيست همراه با نظر مراجع

۰۲/مرداد/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

عرفان کیهانی چيست همراه با نظر مراجع عظام تقليد عرفان كيهاني يا عرفان حلقه از فرقه هاي منحرف نوظهوري است [...]