مشابه جنايات داعش در تاريخ اسلام

۱۴/شهریور/۱۳۹۴|اجتماع و سياست, تاريخ اسلام|

مشابه جنايات داعش در تاريخ اسلام اندیشمند عربستانی مطرح کرد؛ ریشه‌های تاریخی قساوت و توحش داعش کجاست؟/ از عریان کردن [...]