دادن فطريه قبل از عيد فطر چه حكمي دارد

۰۷/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

دادن فطريه قبل از عيد فطر چه حكمي دارد 1-وقت پرداخت فطريه بعد از حلول ماه شوال مي باشد. شما مي توانيد [...]