دادن فطريه بعد از عيد فطر چه حكمي دارد

۰۷/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

دادن فطريه بعد از عيد فطر چه حكمي دارد 1- تاخير در پرداخت فطريه جايز نيست زمان پرداخت فطريه از [...]