یه نگاه حلاله چقدر درست است

۰۳/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

یه نگاه حلاله چقدر درست است ؟ جواب : اين جمله در بين عوام  مردم رايج هست، و اگر منظور [...]