نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

۰۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, دسته‌بندی نشده|

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد [ اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا [...]