اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

۰۵/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست 1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک [...]