باقی ماندن رنگ خون بر لباس

۰۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

باقی ماندن رنگ خون بر لباس مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: رنگ خون اگر بر لباس [...]