آیا خونابه نجس است

۰۴/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

آیا خونابه نجس است [زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود] مسأله 104 زردابه‌ای که در [...]