خوانندگی زن از نظر مراجع

۲۶/آبان/۱۳۹۵|احكام موسيقي|

خوانندگی زن از نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: خواهشمند است حكم آوازخوانى زنان در مجالس عروسى [...]