نگاه به آینه و عطر زدن در اعتکاف

۲۶/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

نگاه به آینه و عطر زدن در اعتکاف عطر و نگاه به آينه  پرسش 57 .  در اعتكاف نگاه كردن [...]