احکام رفتار با حیوانات

۲۲/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

احکام رفتار با حیوانات حضرت آیت الله مکارم شیرازی کشتن حیوانات موذی [حقوق حیوانات ] پرسش : مشاهده مى شود [...]