دجال كيست

۰۷/آذر/۱۳۹۴|امامت پژوهي, علما و بزرگان, مقالات|

دجال كيست ماهیّت دجّال پرسش : دجّال کیست؟ باور عوامانه بر این است که دجال مدعی دروغین یک چشمی است که [...]