حکم خرید و فروش در اعتکاف

۲۸/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

حکم خرید و فروش در اعتکاف معامله در اعتكاف  پرسش 63 .  خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم [...]