غایب بودن شوهر و حق طلاق برای زن

۲۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

غایب بودن شوهر و حق طلاق برای زن [مسأله 2540] مسأله 2540 زنی که شوهرش گم شده (1) اگر بخواهد [...]