نیت روزه یوم الشک چیست

۲۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

نیت روزه یوم الشک چیست «یوم الشک» یعنی روزی که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه [...]