حکم دست زدن در مسجد و مجالس جشن

۱۰/فروردین/۱۳۹۵|احكام موسيقي, احكام نماز, ازدواج و طلاق|

حکم دست زدن در مسجد و مجالس جشن كف زدن پرسش 116 . حكم دست زدن در مراسم عروسى چيست؟ [...]