تفاوت مذي و وذي و مني چيست

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|طهارت|

تفاوت مذي و وذي و مني چيست ؟ 1-در نوشتار قبل احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي [...]