خود ارضايی از نظر اسلام

۰۸/مهر/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

خود ارضايی از نظر اسلام خود ارضايی از نظر اسلام «استمناء» (خود ارضایی) یعنی این که انسان با خودش کاری [...]