خمس مستمری متوفی که به ورثه می رسد

۰۱/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

خمس مستمری متوفی که به ورثه می رسد مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام [...]