حکم حضور زنان در دسته‌ عزاداری

۱۴/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم حضور زنان در دسته‌ عزاداری حکم حضور زنان در دسته‌ عزاداری مطابق نظر آيت الله خامنه اي منظور مقام [...]