انواع صدقه

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|اخلاق|

انواع صدقه آيات و روايات فراواني بر انفاق و صدقه به ديگران تاكيد دارند. شايد كمتر ما به بحث صدقه [...]