حکم دریافت پول برای جوایز مسابقات

۰۶/مرداد/۱۳۹۵|احكام موسيقي|

حکم دریافت پول برای جوایز مسابقات مسابقات (علمی یا ورزشی) که در ابتدا از شرکت کنندگان مبلغی می گیرند و [...]