حكم فروش جهیزیه توسط شوهر

۰۹/شهریور/۱۳۹۴|زن و شوهر|

حكم فروش جهیزیه توسط شوهر استفتاء اختصاصي سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري مطابق نظر آيت الله خامنه اي [...]