حکم جراحی زیبایی چیست

۲۴/خرداد/۱۳۹۵|احكام زنان, احكام متفرقه, احكام نگاه|

حکم جراحی زیبایی چیست جراحی زیبایی به خودی خود اشکال ندارد، اما اگر مستلزم نگاه یا تماس حرام پزشک نامحرم [...]