منظور از جاهل قاصر و جاهل مقصر چيست

۱۸/مرداد/۱۳۹۴|اجتهاد و تقليد, احكام تقليد|

منظور از جاهل قاصر و جاهل مقصر چيست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 46: مراد از [...]