باکره چیست و از نظر فقهی به چه معناست

۱۸/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

باکره چیست و از نظر فقهی به چه معناست از جهت عرفی دختر باکره دختری است که با او نزدیکی [...]