شرايط عقد ازدواج

۰۸/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

شرايط عقد ازدواج شرايط عقد پرسش 39 . شرايط عقد ازدواج را بيان كنيد؟ ازدواج داراى شرايطى است؛ از جمله: [...]