حکم راه رفتن و توقف زیر سایه در اعتکاف

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

حکم راه رفتن و توقف زیر سایه در اعتکاف توقف در سايه  پرسش 20 .  گفته مى‏شود اگر معتكف به [...]