توبه و استغفار

۰۷/مرداد/۱۳۹۵|آيت الله بهجت|

توبه و استغفار خداوند متعال زندگی انسان را با بایدها و نبایدهایی آمیخته و بدین‌وسیله او را برای رسیدن به [...]