شرایط تمدید مدت صیغه موقت

۱۳/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

شرایط تمدید مدت صیغه موقت پرسش 199 . زن و مردى كه ازدواج موقّت كرده اند، اگر بخواهند مدت آن را [...]