حکم تصویر و نقاشی چهره امامان

۲۲/مهر/۱۳۹۵|دسته‌بندی نشده|

حکم تصویر و نقاشی چهره امامان حکم تصویر و نقاشی چهره امامان تمثال به معنی نقاشی از چهرۀ یک شخصیت [...]