ادعای زن در تمام شدن عده

۲۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

ادعای زن در تمام شدن عده [مسأله 2521] اشاره مسأله 2521 اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده ، با [...]