حکم تقلید صدا و لهجه از نظر مراجع

۲۵/آبان/۱۳۹۵|احکام رسانه|

حکم تقلید صدا و لهجه از نظر مراجع   حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم شرعی برنامه های طنز و [...]