حکم تقلب در امتحان چيست

۱۲/دی/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

حکم تقلب در امتحان چيست مطابق نظر آيت الله خامنه اي حکم تقلب کردن چیست؟ آیا در قیامت عذاب دارد؟ [...]