سوره های مکی و مدنی

۰۳/شهریور/۱۳۹۴|آيت الله جوادي آملي, قرآن پژوهي|

سوره های مکی و مدنی سوال: کدام از آیات قرآن مکی و مدنی است ؟ خیلی جالب بود فرقشان بدانیم [...]