قبله‏

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

قبله‏ مطابق نظر آيت الله خامنه اي احکام قبله ۱. مسلمان باید نماز را رو به سمت کعبه [...]