منظور از اجتهاد و تقليد چيست

۰۱/مرداد/۱۳۹۴|اجتهاد و تقليد, احكام تقليد|

منظور از اجتهاد و تقليد چيست مطابق نظر آيت الله سيستاني تقلید تقلید عبارت است از عمل کردن [...]