راه تطهیر زمین نجس

۰۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

راه تطهیر زمین نجس [ زمینی که آب روی آن جاری نمی‌شود] مسأله 179 زمینی که آب روی آن جاری [...]