نصب تصویر و تابلو در مسجد

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نصب تصویر و تابلو در مسجد مطابق نظر آيت الله خامنه اي [ نصب تصویر در مساجد] س 375: نصب [...]