آيا ترشحات دستشویی نجس است

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آيا ترشحات دستشویی نجس است ترشح آب كُر (آب لوله کشی شهری) پس از برخورد با نجاست پاك است، تا [...]