ترشحات طبيعي خانم ها و وضو

۱۳/شهریور/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

ترشحات طبيعي خانم ها و وضو آيا ترشحات طبيعي خانم ها مانند ترشح بارداری وضو را باطل مي كند ؟ ايا [...]