لباس نمازگزار

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

 لباس نمازگزار    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي   س 428: آيا نماز خواندن [...]