حکم خون داخل تخم مرغ

۲۱/بهمن/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

حکم خون داخل تخم مرغ [خونی که در تخم مرغ می‌باشد نجس نیست] مسأله 98 خونی که در تخم مرغ [...]