خوردن شیرینی و آجیل در ایام شهادت

۱۴/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

خوردن شیرینی و آجیل در ایام شهادت خوردن شیرینی و آجیل در ایام شهادت مطابق نظر آيت الله خامنه اي [...]