آيا گرفتن تاوان حرام است

۲۹/آذر/۱۳۹۴|حق الناس و ضمان|

آيا گرفتن تاوان حرام است آيا گرفتن تاوان حرام است سوال:‌ همسایه ما امدخونمون وبچه اش تلفن گرون قیمت قدیمیم [...]