روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

۲۰/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه, احكام زنان|

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده سوالي را كه بسياري مطرح مي كنند اينست كه  آيا دختران و [...]