احکام شرعی ساخت فیلم و اجرای تئاتر

۲۴/آبان/۱۳۹۵|احکام رسانه|

احکام شرعی ساخت فیلم و اجرای تئاتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی دیدگاه اسلام در مورد تولید انواع فیلم ها [...]