خمس بیمه پرداخت شده چگونه است

۲۹/خرداد/۱۳۹۵|خمس|

خمس بیمه پرداخت شده چگونه است مطابق نظر آيت الله خامنه اي س106: آیا خمس به بیمه‌‌های عمر و پس‌‌انداز [...]